Tarihi Yerler

Selimiye Camii

Here’s a system for turning New Year’s energy into well-defined

Etkinlik

Selimiye Camii

Here’s a system for turning New Year’s energy into well-defined

Pantokrator İsa Kilisesi

“Pantokrator İsa” kilisesi eski Nesebar’ın merkezinde bulunuyor. XIII-XIV. yüzyılda inşa edilen kilise Nesebar’da en çok ziyaret edilen ve en iyi korunan ortaçağ kiliselerinden biridir ve kilise mimarisinde pitoresk tarzın tipik temsilcisidir. Kilise plana göre dikdörtgen biçimindedir, 16 x 6,90 metre ölçülerinde, batı ve güney olarak iki girişi vardır. Dışarıdan zengin profilli olan kilise doğu yönünde üç küçük apsis ile tamamlanıyor. Anıt, belirgin şekilde uzatılmış oranlara sahiptir. Nefin ortasında kubbeyi taşıyan dört ince sütun yükselmiştir (günümüzde yıkılmıştır). Narteksin üzerinde kare şeklinde bir çan kulesi yükselir. Yukarıya çıkış güneyden nefin ve narteksin arasındaki duvara gömülü olan dar bir taş merdivenden sağlanmaktadır. Cephenin tüm uzunluğu boyunca yüksekten çift içbükey kemer geçmektedir. Üstlerinde üç sıra halinde çanakların ve dört yapraklı yoncanın karakteristik dekorasyonu vardır. Cephenin doğu kısmındaki apsislerin üzerinden güneş kültünün sembolü, tuğlayla doldurulmuş gamalı haç frizi geçmektedir. Kubbenin zengin bezemeli kasnağı 8 kemerli pencere ile donatılmıştır. Işık, hem güney hem de kuzey cephelerdeki diğer benzer pencerelerden içeri girer. Ortaçağ mezarının altında gömülü olan sundurma küçüktür. Duvarların iç kısımlarında sadece orijinal fresklerin izleri korunmuştur, bazen tamamını örtmüştür. Günümüzde kilise sadece sanat galerisi olarak kullanılıyor.

  • Bu içeriği paylaş:

Haritada Keşfet

Harita yükleniyor...