Tarihi Yerler

Selimiye Camii

Here’s a system for turning New Year’s energy into well-defined

Etkinlik

Selimiye Camii

Here’s a system for turning New Year’s energy into well-defined

Kutsal Başmelekler Kilisesi Michael ve Gabriel

“Kutsal Başmelekler Michael ve Gabriel” kilisesi eski Nesebar’ın kuzey kısmında yer alıyor. XIII. yüzyılda inşa edilen kilise tek nefli, çapraz kubbeli ve sundurmalıdır. 13,90 x 5,30 metre ölçülerindedir. Kilise geniş bir kubbeye sahiptir. Batısında sundurmanın üzerinde yükselen, “Pantokrator İsa” kilisesi ve aynı dönemde inşa edilen kiliselere benzer dördüncü kule varmış. Kuleye çıkılan taş merdiven kilisenin batı duvarının içine gizlenmiştir. Yakınındaki “Aziz Paraskeva” kilisesine benzer olarak burada kuzey ve güney duvarlarında büyük bir kemer vardır ve her iki tarafta "Lombard kemerleri" kullanılmıştır. Kemerli nişler böylece bir diğer Nesebar kilisesi olan “Aziz Vaftizci Yahya” kilisesinde olduğu gibi büyük kemerin yerini alır. İbadethaneye üç kapıdan girilmektedir – biri kuzey duvarında nefe doğru, diğer ikisi sundurmaya doğru. Kilise doğuda üç küçük, içlerinde açıklıklar bulunan çok duvarlı apsisler ile tamamlanıyor. Dış dekorasyonu da zengindir. Kemerler, üç sıra yeşil sırlı "kaseler" ile vurgulanmaktadır ve altlarındaki boşluklar damalı taş bloklarla ve çift tuğlalarla doldurulmuştur. 13,9 x 5,3 metre ölçülerinde dikdörtgen bir plana sahiptir. Kilise restore edilmiştir ancak tam olarak bitirilmemiştir. Kilisenin restorasyonu, Nesebar Belediyesinin gelecekteki “Eski Nesebar”ın kültürel ve mimari anıtlarının korunması projesine dahildir.

  • Bu içeriği paylaş:

Haritada Keşfet

Harita yükleniyor...